Gemeente Nijmegen

De seniorenraad zoekt een voorzitter en een lid met speciale aandacht voor Zorg binnen het Sociaal domein.

Wie zijn wij?

De Seniorenraad adviseert het College van burgemeester en wethouders van Nijmegen gevraagd en ongevraagd over het (gemeentelijk) beleid in de meest brede zin van het woord en specifiek gericht op ouderen. Het afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld adviezen gegeven over verruiming vergoeding medische kosten Bijzondere bijstand, concept Gezondheidsagenda 2021 – 2024, beleidsnota Samenwerken, samen sterk en de Sport- en Beweegnota. In het kader van de gemeentelijke verkiezingen 2022 heeft de Seniorenraad een pleidooi gehouden voor de ontwikkeling van een gemeentelijk integraal en samenhangend ouderenbeleid. De Seniorenraad komt maandelijks bij elkaar.

Wegens het verstrijken van de zittingstermijn van twee leden zijn wij per 1 september 2022 op zoek naar een onafhankelijk voorzitter én naar een lid met speciale aandacht voor Zorg binnen het Sociaal domein.

Wij verwachten van de voorzitter dat u:

 affiniteit heeft met ouderen
 als procesbegeleider een wezenlijke bijdrage levert gericht op het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige gevraagde en ongevraagde adviezen
 politiek, maatschappelijk en bestuurlijk sensitief en diplomatiek bent
 geïnteresseerd bent en ervaring heeft in het kritisch analyseren van beleidsstukken
 beschikt over communicatieve vaardigheden en goed kunt samenwerken en netwerken
 tenminste vier dagen per maand aan het werk voor de Seniorenraad kunt besteden.

Wij verwachten van het lid Zorg dat u:

 affiniteit heeft met ouderen
 bij voorkeur werkzaam bent (geweest) in en/of kennis heeft op het brede terrein van de (eerste lijns-) zorg
 een proactieve houding heeft bij het herkennen en oppakken van signalen uit de samenleving
 geïnteresseerd bent en ervaring heeft in het kritisch analyseren van beleidsstukken
 tevens geïnteresseerd bent in landelijke, regionale en uiteraard gemeentelijke ontwikkelingen met betrekking tot het (zorg-) beleid voor ouderen
 beschikt over relevante netwerken in Nijmegen
 beschikt over communicatieve vaardigheden en goed kunt samenwerken
 tenminste drie dagen per maand aan het werk voor de Seniorenraad kunt besteden.

Wij bieden u:

 de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan beleid dat relevant is voor ouderen
 de mogelijkheid om uw kennis en netwerk over beleid dat relevant is voor ouderen te vergroten
 enthousiaste collega’s
 een bescheiden onkostenvergoeding voor de vergaderingen van de adviescommissie
 een inwerkperiode.

Benoeming vindt plaats door het College van burgemeester en wethouders op voordracht van de Seniorenraad voor een termijn van drie jaar, die eenmalig verlengd kan worden.

Voor meer algemene informatie over de Seniorenraad: zie www.seniorenraadnijmegen.nl. U kunt ook contact opnemen met de ambtelijk secretaris, Frank Eliëns, seniorenraad@nijmegen.nl, telefoon 06-46265790. 
U kunt uw sollicitatie tot 7 juli 2022 digitaal sturen naar seniorenraad@nijmegen.nl. 
De gesprekken vinden plaats op 12 en13 juli 2022 ’s middags.

Vacature delen via:

Referentienummer:

Com

Regio:

  • Gelderland

Sluitingsdatum:

07-07-2022

Startdatum:

14-06-2022

Contactpersonen:

werkenbijnijmegen

Company homepage:

http://www.nijmegen.nl

Kantooradres:

Marienburg 30 6511 PS Nijmegen