Gemeente Nijmegen

Kwartiermaker verantwoordelijk voor het opzetten van het Regionaal Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen

Waarom?

Als onderdeel van het landelijke sociaal herstelpakket van het Rijk wordt er in iedere arbeidsmarktregio een regionaal mobiliteitsteam (RMT) opgericht voor werkgevers en werknemers die door de coronacrisis hard geraakt worden. Het RMT wordt opgezet om met ontslag bedreigd en werkloos geworden personeel of mensen met een baan-veranderwens zo snel mogelijk naar ander werk te begeleiden. Dit gebeurt door middel van loopbaanbegeleiding, de inzet van ontschotte dienstverlening van alle partijen in de regio en de inzet van leerwerkarrangementen of scholing. Samen met het WSP (Werkgevers servicepunt) richt je dienstverlening in om werkgevers, die hun branche weer opstarten en uitbreiden, aan passend personeel te helpen. Het RMT is een multidisciplinaire netwerkaanpak waarbij vakbonden, werkgeversorganisaties, gemeenten en UWV op basis van gelijkwaardigheid het RMT bemensen. Er wordt intensief samengewerkt met het Leerwerkloket, S-BB, onderwijsinstellingen en eventuele private partners.  

Wat ga je doen?

In opdracht van de  RTA (Regionale Tafel Arbeidsmarkt[1] )neemt de kwartiermaker op strategisch niveau de regie om samen met de samenwerkingspartners een interdisciplinair RMT op te zetten en te implementeren. Dit houdt in dat je verantwoordelijk bent voor het vorm geven en inrichten van de dienstverlening die het RMT gaat uitvoeren. Ook ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de (samenwerking)afspraken en de werkprocessen en de deelevaluaties tussen de betrokken partijen in de regio. Een ander belangrijk taakonderdeel is het opstellen en beheren van de verantwoording, de voortgang en de begroting, waarbij het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid zorgvuldigheid verwacht ten aanzien van het rechtmatig en doelmatig correct bestemmen van activiteiten, mensen en budgetten en het bewaken van de regels rondom privacy en veiligheid van gegevens. Je borgt de begroting en de verantwoording van de resultaten en inzet van dienstverlening richting de regionale opdrachtgevers, de Kassier UWV en het Rijk. 
Belangrijk is dat er zoveel als mogelijk wordt aangesloten op de initiatieven en structuren die er in de regio als zijn. Hiervoor is afstemming met de samenwerkingspartners essentieel. Je zoekt de (strategische) dwarsverbanden met diverse partijen en/of initiatieven in de arbeidsmarktregio die toegevoegde waarde hebben binnen een van Werk naar Werk aanpak en het organiseren van heroriëntatie en loopbaankansen voor werkzoekenden. Als de inrichting klaar is, zorg je ervoor dat het RMT van de grond komt en succesvol wordt. Je houdt contact met de bestuurders binnen de RTA en met de ambtelijke en operationele vertegenwoordigers van de betrokken partijen, om eigenaarschap en draagvlak te ontwikkelen en te behouden. Je werkt nauw samen met de coördinator RMT die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en operationele aansturing van het RMT. Samen vormen jullie het hart van het RMT.

Hoe ziet dit er precies uit?

 • In beeld brengen van de beschikbare regionale dienstverlening (de ‘Menukaart’), lacunes hierin signaleren en waar nodig nieuwe vormen van dienstverlening ontwikkelen;
 • Samenwerkingsafspraken, plan van aanpak en begroting RMT verder uitwerken, waarbij de belangen van de betrokken partijen zijn geborgd;
 • Ontwikkelen van de manier van registratie, monitoring en verantwoording in afstemming met de regionale en landelijke betrokken partijen. Je legt verantwoording af aan de kerngroep van de RTA en aan het ministerie;
 • Ontwikkelen en borgen van privacy van gegevens van klanten van het RMT
 • Opstellen van werkprocessen ten aanzien van inkoop en het gebruik van systemen;
 • Betrekken van alle belanghebbende partijen op de ontwikkeling van het RMT
 • Aansluiting zoeken bij andere relevante dienstverlening en initiatieven in de regio. Ontwikkelen en vastleggen van het declaratieproces voor de verschillende budgetten, die vanuit ministerie beschikbaar zijn gesteld voor het RMT, in afstemming met regionale partijen en het ministerie. 

Wie zoeken wij?

Je hebt in ieder geval de volgende competenties in huis: politieke sensitiviteit, communicatief vaardig, creatief, bedrijfsmatig sterk, resultaatgericht en daadkrachtig. Wij zoeken een kwartiermaker die durft te pionieren en die zich thuis voelt in het politieke speelveld tussen bestuurders en ambtelijk ondersteuners van publieke en private organisaties in de regio en landelijke partijen als het ministerie en UWV. Die vanuit een complexiteit van wetten en belangen een effectieve netwerksamenwerking kan ontwikkelen. Als sparringpartner in de regio en als ambassadeur voor regio richting het land, is het belangrijk dat jij communicatief bent en dat je snel kunt schakelen tussen strategie, beleid en operatie. Je combineert visie met een resultaatgerichte procesaanpak. Je weet als geen ander hoe je professionals en bestuurders uit verschillende organisaties mee krijgt in een gezamenlijke ontwikkeling, ook bij weerstand. Hierbij kun je bouwen op jouw kennis op het gebied van de arbeidsmarktsbeleid, netwerksamenwerking en de aansluiting op het onderwijs en een leven lang. Wat neem je mee?

 • HBO+ / WO werk- en denkniveau;
 • Ruime ervaring in het analyseren en opzetten van projecten waar de 3 uiteenlopende werkvelden (overheid, ondernemers, onderwijs) participeren;
 • Ervaring met het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen organisaties met verschillende doelen en belangen;
 • Een stevige politieke en bestuurlijke antenne;
 • Inhoudelijke kennis en ervaring van het sociaal domein en de regionale verankering rondom arbeidsmarktvraagstukken;
 • Kennis van de sociale kaart van Rijk van Nijmegen is een pré;

Vaardigheden en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, administratie, privacy van gegevens en financieel management in een projectomgeving.

Wat bieden wij jou?      

We bieden een tijdelijk contract voor 24 uur per week, tot 1 maart 2022. De functie is ingeschaald in schaal 12 met een maximum brutosalaris van € 5872,- bij een volledige werkweek van 36 uur. 

Nieuwsgierig?

Voor meer informatie en inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Gijs de Waal, email: g.de.waal@nijmegen.nl

Reageren?

Dan ontvangen we graag je motivatie en cv! Je kunt reageren tot en met zondag 22 augustus 2021. Beoogde startdatum van de functie is zo spoedig mogelijk.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature delen via:

Referentienummer:

VACMO2021050

Regio:

 • Heel Nederland

Sluitingsdatum:

22-08-2021

Startdatum:

16-07-2021

Contactpersonen:

werkenbijnijmegen

Company homepage:

http://www.nijmegen.nl

Kantooradres: