Gemeente Nijmegen

RKT Kanaalzone Zuid / vacature voorzitter

In het gebied Kanaalzone Zuid zijn de komende jaren veel projecten gepland, uiteenlopend van de ontwikkeling van het winkelcentrum tot verduurzaming van bestaande woningbouw en kleine bouwinitiatieven. Het zwaartepunt ligt bij de grootschalige gebiedsontwikkeling van Winkelsteeg en de werk-/woonopgaves van Nijmegen als ankerpunt voor de ontwikkelingen van Kanaalzone Zuid. De plannen voor de Kanaalzone Zuid zijn samengevat in het ambitiedocument Kanaalzone Zuid en de ontwikkelvisie Winkelsteeg. Dit gebied vormt binnen de Kanaalzone Zuid tevens de grootste transformatie. De plannen beogen om van de Kanaalzone Zuid weer een vitaal stadsdeel te maken dat echt onderdeel is van Nijmegen. Als kernwaarden voor de Kanaalzone Zuid zijn benoemd: verbonden (fysiek en sociaal), dynamisch (economisch en emanciperend) en gezond (ruimte voor groen en beweging). Deze visie is uitgewerkt in een aantal uitgangspunten voor de ontwikkeling.

De gemeente wil voor de ontwikkeling van Kanaalzone Zuid een Ruimtelijk Kwaliteitsteam (RKT) samenstellen. RKT’s staan voor de kwaliteitsborging van grote en complexe ontwikkellocaties, zoals ook de gebieden Waalsprong en Waalfront&West. De kwaliteitsteams zijn vroeg in het ontwerpproces actief en bestaan uit deskundige leden die efficiënt en onafhankelijk kunnen adviseren over complexe ontwerpopgaven.

Het RKT Kanaalzone Zuid wordt ingesteld om de ruimtelijke samenhang van de Kanaalzone Zuid als geheel te bewaken en daarmee houvast te creëren voor toekomstige ontwikkelingen. Daarbij stijgt de kwaliteitsvraag van het hele stadsdeel boven de losse individuele projecten uit. Het RKT denkt actief mee met de ontwikkeling van de stedenbouwkundige plannen voor het geheel, vanuit de uitgangspunten uit de ontwikkelvisie. Ook heeft het RKT de taak om te reageren op initiatieven en planvoorstellen en adviseert zij de gemeente bij het op de markt brengen van projecten en de wijze van tenderen.

Voor de samenstelling van het RKT Kanaalzone Zuid is de gemeente per 1 november op zoek naar een: 

Voorzitter

 

Functie-inhoud:

 • Vanuit een breed perspectief een evenwichtig oordeel geven over de kwaliteit van architectuur, stedenbouw en openbare ruimte;
 • Schakelen tussen verschillende schaalniveaus en tussen zowel abstracte opgaven als opgaven met een hoge mate van detaillering;
 • Begrijpelijk verwoorden en samenvatten van een oordeel richting initiatiefnemers;
 • Actief deelnemen aan collegiaal overleg tussen de voorzitters van de andere RKT’s en de Commissie Beeldkwaliteit. 

Functie-eisen:

 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Representatief met een natuurlijk overwicht;
 • Verbaal en redactioneel uitstekende vaardigheden;
 • Vanuit deskundigheid respect af kunnen dwingen bij externe partijen en het gemeentebestuur;
 • Ervaring als voorzitter en specifiek met advisering op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap of cultuurhistorie;
 • Ervaring met (lokale) politiek en bestuurlijke processen;
 • Onafhankelijke opstelling;
 • Bereid zich te oriënteren in de gemeente Nijmegen in het algemeen en het gebied Kanaalzone Zuid specifiek;
 • Conformeert zich ten aanzien van de verschillende projecten aan de uitgangspunten en beleidslijnen van het beeldkwaliteitsbeleid van de gemeente Nijmegen;
 • Bereid om buiten vergaderingen om aanspreekpunt te zijn voor de commissie. 

Kandidaten voor deze functie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaamheden verrichten onder verantwoordelijkheid van het Nijmeegse gemeentebestuur. 

Vergoeding en duur van de aanstelling

De gemeente Nijmegen biedt voor deze functie een marktconforme vergoeding. De tijdsbesteding voor de voorzitter is gemiddeld tien uur per maand, uitgaande van één maandelijkse vergadering. De duur van de benoeming is tenminste drie jaar met de mogelijkheid van een verlenging van nog eens drie jaar. 

Sollicitatieprocedure

Mocht u belangstelling hebben voor deze functie, dan kunt u hier tot  en met 11 oktober 2022 op reageren. De gesprekken vinden plaats in de week van 17 oktober 2022. Solliciteren kan direct online.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ewald van Petersen (e.vanpetersen@nijmegen.nl). Meer informatie over de Kanaalzone Zuid is te vinden op www.nijmegen.nl.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Vacature delen via:

Referentienummer:

COM

Regio:

 • Gelderland

Sluitingsdatum:

11-10-2022

Startdatum:

21-09-2022

Contactpersonen:

werkenbijnijmegen

Company homepage:

http://www.nijmegen.nl

Kantooradres:

Marienburg 30 6511 PS Nijmegen