Gemeente Nijmegen

Vergunningencoördinator

De stad

De gemeente Nijmegen is met bijna 180.000 inwoners de tiende stad van Nederland. Nijmegen kent als oudste stad van Nederland een rijke geschiedenis en heeft als slogan ‘old city, young vibe’. Want de universiteitsstad kent een rijk cultureel leven en innovatieve bedrijvigheid. Jaarlijks wordt er een groot aantal evenementen georganiseerd. Nijmegen is in veel opzichten ook een groene stad en is de grootste gemeente van Oost-Nederland. 

De organisatie

We werken vanuit ons hart, van en voor onze stad. Voor en met de inwoners, instellingen en bedrijven in Nijmegen werken we aan de opgaven die in de stad en haar omgeving spelen. Daarbij is vertrouwen ons vertrekpunt, kiezen we voor contact, doen we gewoon wat nodig is en leren we van wat we doen. Als Vergunningencoördinator werk je voor de afdeling Veiligheid, Juridische Zaken & Bestuur advisering (VJB). 

Waarom?

Onze zorg voor lokale veiligheid rust op drie ambities. De eerste: een actieve burger die verantwoordelijkheid wil nemen voor zijn eigen veiligheid en die van zijn omgeving. De tweede: een lokaal bestuur dat regie neemt, kaders stelt en partijen bij elkaar brengt. De derde: informatie- en netwerksturing om preventief en effectief optreden mogelijk te maken. De kern van het succes ligt in de samenwerking die we met de partners en burgers in onze stad organiseren. Lokale veiligheid richt zich daarmee vooral op het realiseren van complexe opgaven, waarbij zowel op het niveau van het bestuur als op het niveau van beleid en uitvoering richting nodig is. Hierbij is veiligheid nooit een te isoleren factor, maar staat die altijd in relatie tot andere maatschappelijke aspecten. We werken dus veelal multidisciplinair, enerzijds met oog voor de samenhang met de ontwikkelingen op het sociale en ruimtelijke beleidsdomein, anderzijds in nauwe verbinding met de beleidsuitvoering. Tevens hebben we een belangrijke rol in de ondersteuning van de burgemeester als bevoegde gezag voor de openbare orde. In ons cluster Fysieke Veiligheid dragen we door middel van vergunningverlening en handhaving bij aan een veilige horeca, aan veilige evenementen en aan veilige markten in onze stad. Hiervoor zoeken we een vergunningencoördinator. 

Wat ga je doen?

Als vergunningencoördinator:

 Maak je onderdeel uit van het Cluster Fysieke Veiligheid binnen de afdeling VJB (Veiligheid, Juridische Zaken, Bestuursadvisering);

 ben je eindverantwoordelijk voor de aansturing van multidisciplinaire vergunningenprocessen;

 ben je eindverantwoordelijk voor het besluitvormingsproces en voor de inhoudelijke kwaliteitszorg ten aanzien van de vergunningenproducten;

 adviseer je het bevoegde bestuursorgaan (burgemeester of college van B&W) over de te nemen besluiten op vergunningsaanvragen;

 vertegenwoordig je het cluster Fysieke Veiligheid in multidisciplinaire overleggen en/of projecten;

 heb je inhoudelijk het taakaccent “evenementen” en daarmee de rol van voorzitter van het Evenementen ActieTeam en vergunningverlener voor de (grote) C-evenementen  

Hoe ziet dit er precies uit?

Je zet met je samenwerkingspartners de lijnen uit voor multidisciplinaire vergunningenprocessen. Daarbij stuur je maximaal op het behalen van het beoogde maatschappelijke effect op basis van de vraag: wat moet er met de vergunning nu echt worden geregeld? Belangrijk daarbij is dat je de samenhang tussen taken en bevoegdheden van je partners herkent en actief stuurt op de onderlinge afstemming. Tevens houd je scherp de verantwoordelijkheden van het bevoegde gezag in het oog. En tegelijkertijd heb je oog voor de belangen en de wensen van degene die een vergunning aanvraagt en kun je die wegen ten opzichte van het maatschappelijke belang, waarmee je bijdraagt aan een optimaal resultaat. Je bent in staat om knelpunten in samenwerking en in beleid snel te onderkennen en zo nodig schaal je tijdig op bij ten opzichte van het management of van verantwoordelijken voor het beleid. Je laat zien dat je de relevante kennis bezit, het krachtenveld overziet, het overzicht kunt bewaren, hoofd- van bijzaken kunt onderscheiden en dat je stressbestendig bent. Daarmee draag je bij aan rust en vertrouwen.  

Wie zoeken wij?

Je hebt een HBO(+)-werk- en denkniveau. Je hebt ruime ervaring op het gebied van vergunningverlening en je bent bedreven in het leiden van projecten en processen. Daarnaast heb je affiniteit met en kennis van het veiligheidsdomein. Je bent iemand met een ruime levenservaring, je staat sterk in je schoenen en je kunt nuchter en objectief naar zaken kijken. In je optreden ben je zowel zelfverzekerd en richtinggevend als dienend. Je kunt mensen aansturen en met jouw optreden weet je bij hen op een natuurlijke wijze gezag en loyaliteit te bewerkstelligen.  

Wat bieden wij jou?      

We bieden een jaarcontract met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren voor 32 uur per week. De functie is ingeschaald in schaal 10 met een maximum brutosalaris van €4494,- bij een volledige werkweek van 36 uur. Daarnaast biedt de gemeente Nijmegen goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een individueel keuzebudget van 17,05% per jaar.  

Nieuwsgierig?

Voor meer informatie en inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Marjolein Paalman, procesmanager Veiligheid, email: m.paalman@nijmegen.nl en tel. 06-52780796. 

Geïnteresseerd?

Dan ontvangen we graag je motivatie en cv! Je kunt reageren tot en met 26 oktober 2021. De eerste gespreksronde vindt plaats op donderdag 4 november 2021. Een assessment kan onderdeel van de procedure uitmaken. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature delen via:

Regio:

  • Gelderland

Sluitingsdatum:

26-10-2021

Startdatum:

08-10-2021

Company homepage:

http://www.nijmegen.nl

Kantooradres: